NBF-logoTegning av issoleie

Plantefotoarkiv

Gjerdevikke Vicia sepium

{short description of image} FI Kvalsund: Skjåholmen. Foto: Roger Johansen 2002.
{short description of image} MR Tingvoll. Foto: Egil Michaelsen 2002.
{short description of image} TE Porsgrunn: Versvika. Foto: Norman Hagen 2003.
{short description of image} ST Skaun: Buvika, Brekkberga. Foto: Einar Værnes 2004.

{short description of image}Opp til NBFs hjemmeside
Sist oppdatert 11.04.2005 JW