NBF-logoTegning av issoleie

Plantefotoarkiv

Engfiol Viola canina ssp. canina

{short description of image} ØF Sarpsborg. Foto: Egil Michaelsen 2002.

{short description of image}Opp til NBFs hjemmeside
Sist oppdatert 02.07.2002 JW