NBF-logoTegning av issoleie

Plantefotoarkiv

Skogfiol Viola riviniana

{short description of image} VF Larvik: Tjølling. Foto: Per M. Hagen 2001.
{short description of image} {short description of image} {short description of image} OSLO Oslo: Fjellstad, Østmarka. Foto: Jan Wesenberg 2003.
{short description of image} AK Bærum: Isi. Foto: Kristin Vigander 2004.

{short description of image}Opp til NBFs hjemmeside
Sist oppdatert 17.03.2005 JW