NORSK BRYOLOGIDATABASE (NBD)

[Referanse] [Introduksjon] [Instruksjon] [Databaseformat]


Norsk BryologiDatabase (NBD)

Norsk artsnavn:
Latinsk slektnavn: - artsepitet: - spp./var./f.:
Rødliste kategori: RE, CR, EN, VU, NT, DD, Ikke listet
Fylke: Kommune:
Tekststreng i lokalitetfelt:
Tekststreng i økologifelt:
Tekststreng i innsamlerfelt:
Samlet i eller etter og i eller før AD. Inkluder udaterte poster: Ja - Nei
Herbarium aksesjonsnummer fra til
Seneste redigeringsdato (åååå.mm.dd):

Søk datasett: BG - O - TRH - TROM - Notater (O) - Artsobservasjoner.no, - Inventeringsskjemaer (2005-)
Indeks: Autovalg [ Art - Fylke/kommune - Dato - NB! Disse valgene kan føre til vesentlig lenger søketid!]
Visningsformat: Kart - Google Earth KML-fil - Bredde/Høyde-diagram - Etiketter - Sjekkliste - Tabell - Feltavgrenset datafil - Forvaltningsrettet.
Kartstørrelse

      

NB! Vi garanterer ikke korrekt bestemmelse av materialet eller korrekt avskrift av etikettene. For kritisk bruk av databasen, vennligst kontakt de aktuelle samlingene.


Databasen er oppdatert oktober 2013