Fra fagkurs i Larvik 2003Fra fagkurs på Elverum 2002 Fra fagkurs i Larvik 2003Fra fagkurs i Larvik 2003

Velkommen til hjemmesidene til "Kartlegging av Storsopper i Norge"

Her kan du lese om vår landsdekkende kartlegging utbredelsen til våre sopparter. Dette har organisert pågått siden 1995. Hovedinnsatsen i kartleggingen blir gjort av frivillige medarbeidere i Norges sopp- og nyttevekstforbund.

Det samles inn opplysninger om soppforekomster over hele landet, om økologi og andre forhold på voksestedet. Voksestedene gis nøyaktig stedfesting. Disse opplysningene formidles til sentralleddet i prosjektet og kommer inn i Norsk soppdatabase og www.artsobservasjoner.no . I databasene kan det genereres kart som viser utbredelsen. God dokumentasjon er viktig, så ofte blir soppene innsamlet og sendt til betryggende registrering og oppbevaring ved et naturhistorisk museum.

Prosjektet organiserer kurs og samlinger for medarbeiderne, og publiserer inventeringsrapporter og diverse artikler etter behov.

Prosjektet har en daglig leder og styres av et styre på fem medlemmer.

 

Les om fagkurset 2010 på Tolga  her

Fagkurset for 2011 vil bli i Pasvik, Finnmark. Det er allerede fulltegnet.

Vi arrangerte Entoloma-workshop i Grane og Hattfjelldal 30.8.-4.9.2010 se medieomtale i Helgeland Arbeiderblad her . Rapport kommer senere.


Kontaktperson: daglig leder Even Woldstad Hanssen
Tlf.: 22 85 17 67, 99 25 61 20, fax: 22 85 18 35
Postadresse: Naturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo, Botanisk museum,
Boks 1172 Blindern, 0318 Oslo
Besøksadresse: Botanisk museum, Sars gate 1, Tøyen


Sist oppdatert: 21.01.2011