Kartlegging av Storsopp i Norge
Et samarbeidsprosjekt mellom Norges sopp- og nyttevekstforbund og de naturhistoriske museer