platå (fransk plateau ): høyslette; vidstrakt, høytliggende og jevnt område som reiser seg tydelig over omgivelsene.

 

Copyright (c) Inge Bryhni, 1993-2000