vulkansk plugg : størknet lava i tilførselsrøret for en utdødd vulkan. Ved nedslitning av de omkringliggende bergarter kan pluggen reise seg som en haug eller lite fjell i terrenget. I Norge har Brandbukampen og Sølvsberget vært regnet som gamle vulkanplugger.

 

Copyright (c) Inge Bryhni, 1993-2000