{short description of image}
OrAlnus

Billedgalleri:
Gråor, langskudd fra ungplanter
Gråor, skudd fra eldre tre
Gråor, nærbilde av knopper
Gråor, kvist med rakleanlegg
Gråor, nærbilde av hunrakle-anlegg
Gråor, nærbilde av hanrakle-anlegg
Svartor, langskudd fra ungplanter
Svartor, skuddspiss
Svartor, nærbilde av knopp
Gråor, blader
Gråor, underside av blad
Gråor, bladunderside, detalj
Svartor, blader
Svartor, underside av blad
Svartor, bladunderside, detalj


{short description of image}Opp til toppen av Nettfloraen
{short description of image}Opp til NBFs hovedside
{short description of image}Opp til SABIMAs hovedside
Sist endret 3.8.1999 av
Jan Wesenberg