{short description of image}
Flora over trær om vinteren
Det er ikke lett å kjenne igjen trær og busker om vinteren. Om sommeren legger en ikke så mye merke til hvordan kvister og knopper ser ut, for da har trærne blader, blomster og frukter, som er mye lettere å kjenne igjen. Om vinteren er det bare kvister og knopper man har å prøve å bestemme treet på.
Denne delen av Norsk Botanisk Forenings nettflora består av tre deler:
{short description of image}
Alm kan kjennes igjen på lang avstand på sitt karakteristisk fjærformete greinsystem

Andre hjelpemidler:
{short description of image} Register til starrartene i Lids flora (1994) (Øystein Ruden)
{short description of image} Total-artsliste basert på Lids flora (1994), Excel-fil. Arter og subspesifikke taksa.
{short description of image}{short description of image}5 kolonner: artsnavn, forslag til bokmålsnavn, norsk (nynorsk) navn fra Lid,
{short description of image}{short description of image}status-kategori i Lid (dvs. skriftstørrelse) og nummerrekkefølge i Lid. (Harald Bratli)


{short description of image} Opp til NBFs hovedside
{short description of image} Opp til SABIMAs hovedside
Lagt ut 09.11.2000 JW