{short description of image}
Bjørk Betula

Billedgalleri:
Vanlig bjørk, ungskudd
Vanlig bjørk, eldre skudd med kortskudd
Vanlig bjørk, nærbilde av kortskudd
Vanlig bjørk, knopper
Vanlig bjørk, nærbilde av knopp
Lavlandsbjørk, ungskudd
Lavlandsbjørk, eldre skudd med kortskudd
Lavlandsbjørk, skudd med hanrakleknopper
Lavlandsbjørk, nærbilde av kortskudd
Lavlandsbjørk, nærbilde av hanrakleknopper
Lavlandsbjørk, skuddspiss med knopper
Lavlandsbjørk, nærbilde av knopp
Vanlig bjørk, blader
Lavlandsbjørk, blader


{short description of image}Opp til toppen av Nettfloraen
{short description of image}Opp til NBFs hovedside
{short description of image}Opp til SABIMAs hovedside
Sist oppdatert 3.8.1999 av
Jan Wesenberg