{short description of image}
Alm Ulmus glabra

Ett av de fire sentrale edle treslagene (sammen med lind, ask og lønn). Kravfull både til varme (sesonglengde, varmesum i vekstsesongen) og til næringsinnholdet i jordsmonnet.

Hovedhabitat er tørrere edelløvskoger på god, varm moldjord, gjerne i urer og rasmarker og under stup. Kan også vokse langt fuktigere, og finnes av og til i næringsrike svartorsumpskoger. Ikke sammenhengende skogdannende noe sted i Norge, men kan være dominerende i enkeltflekker og lier. Tynnes kraftig ut innover fra kysten og oppover i høyden. Kjent innergrense på Østlandet: Alvdal, Gol, Nore og Uvdal; kjent nordgrense: Beiarn; kjent høydegrense: 840 m i Seljord (Lid & Lid 1994).

Vinterkarakterer: Greinstrukturen hos yngre trær er svært karakteristisk, med flate, fjærformete greinsystemer der sidegreinene gradvis blir lengre utover. Lett kjennelig på dette. Årsskuddene tett og stritt korthårete. Bladskuddsknopper mørke, lodne, tilspissete og med relativt brei basis. Modne individer produserer i tillegg blomsterstandsknopper med helt annen form - de er avrundete, og sitter nederst på årsskuddene.

Blader: Alm har spredte, enkle blader som sitter i to rekker på årsskuddet. Når de kommer fram, har de lange, tungeformete øreblader, men disse faller fort av. Bladene er breie, breiest i ytre del, oftest med skjev bladbasis og så å si uten bladskaft. Skarpt sagtagget i bladkanten. Noen ganger (mest hos ungskudd) har bladene tre bladspisser.

Blomstring: før bladene kommer; blomsterstandsknoppene åpner seg og det kommer fram et rundt nøste med rødbrune, små, klokkeformete blomster. Blomstene er tokjønnete, men førsthunnlige (arrene stikker fram før pollenbærerne utvikles).

Frukter: Alm er et av de treslagene som sprer fruktene på forsommeren (noen uker etter selje og osp). Fruktene er rundaktige vingenøtter, ser ut som pengestykker, blir spredt med vinden og kan danne store hauger i veikantene. Umodne frukter (mens de er grønne) kan brukes i salat.

Billedgalleri:
Silhuett av ung busk med karakteristisk greinsystem
Almekvist med to slags knopper
Bladskuddsknopp
Blomsterstandsknopper
Blad (lys bakgrunn)
Blad (mørk bakgrunn)


{short description of image}Opp til toppen av Nettfloraen
{short description of image}Opp til NBFs hovedside
{short description of image}Opp til SABIMAs hovedside
Sist oppdatert 3.8.1999 av
Jan Wesenberg