{short description of image} Flora over trær om vinteren 
Guide til de vanligste løvtrærne

De viktigste løvtrærne her i landet er:
Edelløvtrær (varmekrevende løvtrær): eik, bøk, alm, ask, lind, lønn, hassel, svartor
Nøysomme (hardføre) løvtrær: bjørk, osp, rogn, selje, hegg, gråor

Edelløvtrærne har stort sett en kystnær utbredelse, og finnes i lavlandet østafjells og rundt kysten, der de fleste stopper et sted i Trøndelag eller Nordland, mens de nøysomme løvtrærne finnes i hele landet opp til skoggrensa.

I tillegg til disse fjorten løvtrærne har vi en god del busker, og også noen sjeldnere, treformete arter. Vi har også en rekke forvillete arter, noen av dem kan enkelte steder være nesten like vanlig som de ville.

Vil du bestemme et treslag i vinterhalvåret, kan du prøve å bruke ett av hjelpemidlene nedenfor:


{short description of image} Opp til toppen av Nettfloraen
{short description of image} Opp til NBFs hovedside
{short description of image} Opp til SABIMAs hovedside
Lagt ut 14.6.1999 av Jan Wesenberg

Oppdatert 25.6.1999