{short description of image}

Flora over trær om vinteren 

Enkel nøkkel til de 14 viktigste løvtreslagene

1

Knoppene motsatte

2

Knoppene svarte, årsskuddene grågrønne: ask {short description of image}
(merk: noen ganger er knoppene skjevt motsatte, dvs. sitter ikke helt nøyaktig rett ovenfor hverandre)

2

Knoppene grønne eller rødaktige, årsskuddene lysbrune til gråbrune: lønn{short description of image}
(merk: det er lettest å se at knoppene er motsatte på langskudd hos yngre individer. Hos velvoksne trær er det nesten bare kortskudd og årsskuddene har svært få knopper, ofte bare en stor endeknopp med to ørsmå sideknopper rett nedenfor. Det mest påfallende kjennetegnet for lønn blir da at greinene påfallende ofte er gaffeldelte, og ender i to "fingre" med hver sin endeknopp)

1

Knoppene spredte

2

Knoppene med bare ett knoppskjell, som danner en "hette" rundt hele knoppen: selje{short description of image}
(merk: hos or kan knoppskjellene om vinteren være så hardt sammenpressete og sammenlimte at det ser ut som det bare er ett knoppskjell. Or har stilkete knopper med mørkebrune (nesten over i lilla) knoppskjell, mens selje har sittende knopper med gulaktige eller brune knoppskjell)

2

Knoppene med to eller flere knoppskjell

3

Knoppene stilkete: or{short description of image}
(merk: for å være sikker på denne karakteren bør en se på et langskudd (årsskudd med sterk lengdevekst), for eksempel rotskudd eller de ytterste greinene (siste års skudd) på en ung busk i god vekst. Er knoppene her tydelig stilkete, er det or. Grunnen til at vi presiserer dette, er at mange andre arter har sidekvister med undertrykt lengdevekst, såkalte kortskudd, og erfaringsmessig blir disse tolket som stilkete knopper. Hos disse artene vil knoppene på siste års langskudd være ustilkete).

3

Knoppene ustilkete (men se kommentaren ovenfor)

4

Med knopper av to tydelig ulike fasonger

5

Knopper mørke, ikke glinsende. Årsskudd hårete. Ytterst på årsskuddene er det spisse knopper, lenger inne avrundete knopper: alm {short description of image}

5

Knopper gulbrune, svært glinsende. Årsskudd gulbrune. De fleste knoppene er sylkvasse, men noen knopper er større og mer butte: osp{short description of image}

4

Knoppene mer eller mindre like i fasong, men kan ha noe ulik størrelse

5

Knoppene svært utpreget tilspissete, i noen tilfeller slik at knoppspissen er stikkende

6

Knoppene lysebrune, svært mye lengre enn breie, jambreie (dvs. ikke spesielt breiere ved basis enn i øvre del), med svært mange skjell: bøk{short description of image}

6

Knoppene tydelig breiere ved eller nær basis og avsmalnende mot spissen

7

Knoppene lysbrune-gulbrune, utpreget blanke og glinsende: osp{short description of image}

7

Knoppene mørkebrune, relativt matte

8

Knoppene og årsskuddene korthårete. Knoppene spriker noe ut fra kvisten:
alm {short description of image}

8

Knoppene og årsskuddene snaue. Knoppene temmelig tiltrykte til kvisten: hegg{short description of image}
(gode tilleggskarakterer: årsskuddene mørkebrune med utpregete, lyse prikker. Når barken skrapes, kommer det en tydelig bittermandellukt)

5

Knoppene mer rundaktige, eller hvis de er avlange og avsmalnende mot toppen, så gir de likevel ikke inntrykket av å være utpreget tilspissete

6

Knoppene lysbrune, med svært mange skjell som sitter i fem rekker, slik at knoppen blir femkantet å se på fra tuppen: eik{short description of image}
(Gode tilleggskarakterer: Årsskuddene relativt korte og stive, sitter mange sammen fra omtrent samme punkt og spriker til mange sider. På årsskuddene sitter knoppene tettere og tettere sammen mot spissen)

6

Knoppskjellene ikke i fem rekker, knoppen ikke femkantet sett ovenfra

7

Knoppene brunsvarte, avlange og ofte påfallende store, som regel delvis dekket av gråaktig filt. På langskuddene er det påfallende langt mellom knoppene: rogn{short description of image}

7

Knoppene gir et rundaktig synsinntrykk (selv om de kan være litt tilspissete), mindre, uten grå filt

8

Knopper med bare to knoppskjell, der det ene er svært kort og står litt ut. Knoppen minner derfor om en polvott i fasongen. Både knopper og årsskudd er påfallende blanke, på soleksponerte steder gjerne utpreget rødfargete: lind {short description of image}

8

Knopper med mer enn to knoppskjell, ikke utpreget blanke

9

Knopper rundaktige, utpreget butte, litt flattrykte, gulbrune eller grønnaktige, med svært tettsittende skjell. Som regel mer eller mindre tydelige rester av kjertelhår på årsskuddene: hassel{short description of image}

9

Knopper noe spissere, med litt "uryddigere" skjell, ofte spraglet brunsvart og grønne, ofte påfallende små. Uten kjertelhår på kvistene, men årsskuddene kan være fløyelshårete eller dekket av harpiksvorter. bjørk {short description of image}


{short description of image}Opp til toppen av Nettfloraen
{short description of image}Opp til NBFs hovedside
{short description of image}Opp til SABIMAs hovedside
Lagt ut 14.6.1999 av
Jan Wesenberg
Oppdatert 25.5.1999