{short description of image} Flora over trær om vinteren 
Thekla Resvolls vinterflora

{short description of image} Thekla Resvolls "Vinter-Flora. Vore vildtvoksende løvtrær og buske i vinterdragt" ble utgitt på Aschehoug i Kristiania i 1911, og er fortsatt antakelig det grundigste bestemmelsesverket til trær og busker om vinteren vi har her i Norge. Den omfatter alle vår viltvoksende trær og de aller fleste busker, samt en god del vanlig dyrkete og forvillete arter (på den tid!).
Thekla Resvoll (1871-1948) var en av pionerene i norsk botanikk, og hun og søsteren Hanna Resvoll-Holmsen var de første kvinnelige botanikere som fikk arbeid som universitetslærere, Thekla var amanuensis ved Universitetet i Oslo 1902-1936. Du kan lese mer om søstrene Resvoll i en artikkel av Finn-Egil Eckblad i Blyttia for 1991 (Eckblad, F.-E. 1991. Thekla Resvoll og Hanna Resvoll-Holmsen, to glemte? - pionerer i norsk botanikk. Blyttia 49:3-10).
Vi har modernisert språket og det botaniske navneverket litt og gjengir her bestemmelsesnøkkelen fra hennes flora. Den er like anvendelig i dag som i 1911!

A Knoppene motsatte {short description of image}
B Knoppene spredte {short description of image}


{short description of image} Opp til toppen av Nettfloraen
{short description of image} Opp til NBFs hovedside
{short description of image} Opp til SABIMAs hovedside
Lagt ut 14.6.1999 av Jan Wesenberg