Blyttia 56, 1998 - årsregister
Årgangen sortert etter forfatternavn og artikkeltittel

Alm, Torbjørn & Anders Often: En masseforekomst av korsandemat Lemna trisulca i Deatnu/Tana, Finnmark / A large stand of Lemna trisulca in Deatnu/Tana, Finnmark (2): 102 Abstract (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Alm, Torbjørn & Annette Furnes: Tradisjonell bruk av sibirgraslauk Allium schoenoprasum ssp. sibiricum i Nord-Norge / Traditional use of Allium schoenoprasum ssp. sibiricum in North Norway (2): 96 Abstract (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Alm, Torbjørn: Dahl (1998): The phytogeography of Northern Europe (3): 190 (BØKER)

Alm, Torbjørn: Storsyre Rumex thyrsiflorus – ny for Finnmark, med noen kommentarer til "kolastorsyre" ssp. haematinus / Rumex thyrsiflorus - the first records in Finnmark, with some comments on ssp. haematinus se Piirainen, Mikko (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Barrow, Jorunn: Tre nye adventivplanter i norsk flora se Halvorsen, Roger (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Berg, Rolf: Konservator Sverre Løkken (1936-1998) (4): 223

Berg, Tore: Tre lerkesporer sammen på Ekeberg, Oslo (2): 88 (FLORISTISK SMÅGODT)

Bjureke, Kristina: Botanikk er også for barn (3): 144

Bratli, Harald: En ny forekomst av sudetlok Cystopteris sudetica i Ringebu (3): 186 (FLORISTISK SMÅGODT)

Bruun, Finn Roar: "Norwegian Wood" - en kommentar (4): 240 (INNI GRANSKAUEN)

Dahl (1998): The phytogeography of Northern Europe (anmeldt av Torbjørn Alm) (3): 190 (BØKER)

Danielsen, Anders: Nedkvitne & Gjerdåker (1997): Lind i norsk natur og tradisjon (2): 138 (BØKER)

Det norske Hageselskap (1997-1998): Hageselskapets grunnbokpakke (anmeldt av Per M. Jørgensen) (4): 242 (BØKER)

Elven, Reidar: Norge i ledelsen for et panarktisk floraprosjekt! se Nordal, Inger

Eriksen, Jan Erik: Skogsivaks funnet i Rørostraktene (2): 88 (FLORISTISK SMÅGODT)

Fremstad (1997): Vegetasjonstyper i Norge Økland, Rune Halvorsen: (anmeldt av Rune Halvorsen Økland) (1): 21 (BØKER)

Furnes, Annette: Tradisjonell bruk av sibirgraslauk Allium schoenoprasum ssp. sibiricum i Nord-Norge / Traditional use of Allium schoenoprasum ssp. sibiricum in North Norway se Alm, Torbjørn (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Grøstad, Trond og Anders Often: Begergullurt Amsinckia retrorsa Suksd.: "Subtropisk" åkerugras etablert i Brunlanes, Larvik / Amsinckia retrorsa Suksd. established at Brunlanes, Vestfold county, South Norway (3): 151Abstract (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Grøstad, Trond og Roger Halvorsen: Sjeldne adventivplanter på skrotemark (avfallshauger) på Sollistrand i Horten, Borre kommune (4): 225Abstract (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Grøstad, Trond: Er strandkarse Lepidium latifolium L. ei ballastplante i Norge? Tre nye funn av strandkarse i Vestfold og Østfold / Is Lepidium latifolium L. a ballast plant in Norway? Three new finds of L. latifolium in Vestfold and Østfold counties, SE Norway se Halvorsen, Roger (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Grøstad, Trond: Tre nye adventivplanter i norsk flora se Halvorsen, Roger (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Halvorsen, Gunnar: Økland & Økland (1996): Vann og vassdrag 2 (1): 19 (BØKER)

Halvorsen, Gunnar: Økland & Økland (1998): Vann og vassdrag 3 (4): 243 (BØKER)

Halvorsen, Roger & Trond Grøstad: Er strandkarse Lepidium latifolium L. ei ballastplante i Norge? Tre nye funn av strandkarse i Vestfold og Østfold / Is Lepidium latifolium L. a ballast plant in Norway? Three new finds of L. latifolium in Vestfold and Østfold counties, SE Norway (2): 126 Abstract (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Halvorsen, Roger, Trond Grøstad, Kjell Thowsen og Jorunn Barrow: Tre nye adventivplanter i norsk flora (4): 231 Abstract (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Halvorsen, Roger: Attfunn av systermarihand Dactylorhiza sambucina på den gamle lokaliteten på Grønåsen i Kragerø, Telemark (4): 237 (FLORISTISK SMÅGODT)

Halvorsen, Roger: Krypmure, Potentilla reptans f. fl. plena på Valberg i Kragerø - en uvanlig vakker form (4): 236 (FLORISTISK SMÅGODT)

Halvorsen, Roger: Sjeldne adventivplanter på skrotemark (avfallshauger) på Sollistrand i Horten, Borre kommune se Grøstad, Trond (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Hanssen, Even W.:Myrflangre, Epipactis palustris, i Norge / Marsh Helleborine, Epipactis palustris, in Norway (1): 44 Abstract (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Hardeng, Geir: Utbredelse og forvaltning av finnmarkspors, Ledum palustre, i Østfold / Distribution and management of Ledum palustre in Østfold county, S.E. Norway (1): 25 Abstract (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Hassel, Kristian og Geir Løe: To nye funn av den rødlista levermosen fossegrimemose Herbertus stramineus / Two new finds of the red-listed liverwort Herbertus stramineus (3): 177 Abstract (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Haugan, Reidar: Toppstarr Carex paniculata på Vesterøy (Hvaler) og Storfosna (Ørland) / Carex paniculata at Vesterøy (Hvaler, SE Norway) and Storfosna (Ørland, Central Norway) se Often, Anders (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Hegre, Arne: Finsåsmarka i Snåsa, Nord-Trøndelag har årviss blomstring av huldreblom Epipogium aphyllum (4): 205 Abstract (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Hermansen (1997): Livet i fjellet (anmeldt av Vigdis Vandvik) (1): 20 (BØKER)

Høiland, Klaus og Dag Klaveness: Er malariaparasitten en alge? (2): 131

Høiland, Klaus: "Norwegian Wood" (3): 148 (INNI GRANSKAUEN)

Høiland, Klaus: Et lite tilsvar til Ola Wergeland Krog (2): 134 (INNI GRANSKAUEN)

Høiland, Klaus: Gardermobanen (2): 134 (INNI GRANSKAUEN)

Høiland, Klaus: Med matfat på akselbladene - en liten kommentar (2): 89 (DE SMÅ DETALJER)

Høiland, Klaus: Men kopperviruset var ikke utryddet! (2): 136 (INNI GRANSKAUEN)

Høiland, Klaus: Når tankene har fått luft... (4): 240 (INNI GRANSKAUEN)

Høiland, Klaus: Sammen er vi Araldit! (1): 10 (INNI GRANSKAUEN)

Høiland, Klaus: Wischmann (1998): Norsk fargeflora, 5. (3): 190 (BØKER)

Jørgensen, Per M.: Det norske Hageselskap (1997-1998): Hageselskapets grunnbokpakke (4): 242 (BØKER)

Kielland-Lund, Johan & Anders Often: Giftkjeks Conium maculatum på Hedemarken / Conium maculatum in Hedmark county, Eastern Norway (2): 92 Abstract (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Klaveness, Dag: Er malariaparasitten en alge? se Høiland, Klaus

Leknes, Ingvar Leiv: Levermosar brukt som studiemateriale / Hepatics used as teaching material (1): 39 Abstract (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Løe, Geir: To nye funn av den rødlista levermosen fossegrimemose Herbertus stramineus / Two new finds of the red-listed liverwort Herbertus stramineus se Hassel, Kristian (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Løfall, Bjørn Petter: Tønsberg, Gauslaa, Haugan, Holien & Timdal (1995): The threatened macrolichens of Norway (2): 138 (BØKER)

Marstein, A. C. (1997), Blyttia 55(3):123-129. Rettelse/erratum. (1): 52 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Midteng, Rein: Nytt voksesubstrat for ulvelav Letharia vulpina (3): 186 (FLORISTISK SMÅGODT)

Nedkvitne & Gjerdåker (1997): Lind i norsk natur og tradisjon (anmeldt av Anders Danielsen) (2): 138 (BØKER)

Nettelbladt, Mats G.: Om biologisk mangfold og om tilgjengelighet av lokalitetsdata (3): 150 (INNI GRANSKAUEN)

Nilsen, Liv S.: Svartor Alnus glutinosa ved Abelvær i Nærøy, Nord-Trøndelag - ny nordgrense (4): 239 (FLORISTISK SMÅGODT)

Nordal, Inger og Reidar Elven: Norge i ledelsen for et panarktisk floraprosjekt! (4): 220

Often, Anders & Hans Staaland: Ferskvannsplanter: Rike på natrium (Na), og viktige for saltbalansen hos store beitedyr / Aquatic macrophytes: Rich in sodium (Na), and important to the salt balance of large herbivores (2): 120 Abstract (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Often, Anders og Reidar Haugan: Toppstarr Carex paniculata på Vesterøy (Hvaler) og Storfosna (Ørland) / Carex paniculata at Vesterøy (Hvaler, SE Norway) and Storfosna (Ørland, Central Norway) (3): 174 Abstract (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Often, Anders: Aktivert frøbank og innslepte arter langs en nybygd traktorveg i et sørberg (1): 42 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Often, Anders: Begergullurt Amsinckia retrorsa Suksd.: "Subtropisk" åkerugras etablert i Brunlanes, Larvik / Amsinckia retrorsa Suksd. established at Brunlanes, Vestfold county, South Norway se Grøstad, Trond (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Often, Anders: Bruk av rundbelg Anthyllis vulneraria s.l. i kunsteng og blomstereng i Norge, samt litt om andre utgåtte kunstengvekster (4): 208 Abstract (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Often, Anders: En masseforekomst av korsandemat Lemna trisulca i Deatnu/Tana, Finnmark / A large stand of Lemna trisulca in Deatnu/Tana, Finnmark se Alm, Torbjørn (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Often, Anders: Giftkjeks Conium maculatum på Hedemarken / Conium maculatum in Hedmark county, Eastern Norway se Kielland-Lund, Johan (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Often, Anders: Radgras (Beckmannia syzigachne), stavklokke (Campanula cervicaria) og gulltvetann (Lamiastrum galeobdolon) i og ved hoppbakkene på Rena (1): 23 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Often, Anders: Smalt dunkjevle Typha angustifolia som neofytt i Hedmark / Typha angustifolia as an alien in Hedmark county, south Norway (2): 94 Abstract (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Often, Anders: Storsyre Rumex thyrsiflorus – ny for Finnmark, med noen kommentarer til "kolastorsyre" ssp. haematinus / Rumex thyrsiflorus - the first records in Finnmark, with some comments on ssp. haematinus se Piirainen, Mikko (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Piirainen, Mikko, Torbjørn Alm og Anders Often: Storsyre Rumex thyrsiflorus – ny for Finnmark, med noen kommentarer til "kolastorsyre" ssp. haematinus / Rumex thyrsiflorus - the first records in Finnmark, with some comments on ssp. haematinus (3): 166 Abstract (including Russian Win-1251) (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Redaksjonelt: Andre blader (1): 18; (2): 140; (3): 192

Redaksjonelt: Doktorgrader (1): 52

Redaksjonelt: Finn fyller 80 (3): 146

Redaksjonelt: Floraatlas for Larvik kommune (3): 147

Redaksjonelt: Klaus Høiland 50 år! (2): 55

Redaksjonelt: Lavherbariet ved Botanisk museum (Tøyen) - for tiden florakartleggingens fyrtårn? (1): 13

Redaksjonelt: Lokalfloraverk utgitt - og enda ett til! (4): 202

Redaksjonelt: Lov om Norsk Botanisk Forening (1): 5

Redaksjonelt: NBFs årsmøter – samt tillegg til ekskursjonsreferatene 1997 (3): 142

Redaksjonelt: Norge rundt – møter og foredrag høsten 1998 (3): 143

Redaksjonelt: Norge rundt - turer sommer og høst 1998 (2): 56

Redaksjonelt: Nytt medlemsblad 195 Ekskursjonsreferater våren 1998 (4): 195

Redaksjonelt: Operasjon Villmark - Botanikk på nettet - Fylkesblomster (1): 4

Redaksjonelt: Plantebestemmelser - SABIMA - Ljåslått i Østfold og Buskerud (1): 3

Redaksjonelt: Plantebildearkiv på Internett (1): 9

Redaksjonelt: Årets funn (3): 147

Redaksjonelt: Årsmeldinger og ekskursjonsreferater 1997 (2): 57

Redaksjonelt: Årsmøtene 1997-Hovedforeningens sommerskskursjon - Lokalfloraseminar (1): 2

Røsok, Øystein: Lappkjuke Amylocystis lapponica i Norge, en indikatorart på artsrike kontinuitetsskoger / Amylocystis lapponica in Norway, an indicator species for species-rich continuity forests (3): 154 Abstract (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Røsok, Øystein: Lappkjuke Amylocystis lapponica i Norge, en indikatorart på artsrike kontinuitetsskoger. Rettelse/Erratum (4): 229 (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Skrindo, Astrid (leder): NBF og Direktoratet for naturforvaltning (4): 194

Skrindo, Astrid (leder): NBF og Lokal Agenda 21 (2): 54

Staaland, Hans: Ferskvannsplanter: Rike på natrium (Na), og viktige for saltbalansen hos store beitedyr / Aquatic macrophytes: Rich in sodium (Na), and important to the salt balance of large herbivores se Often, Anders (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Sunding, Per: Dagny Tande Lid 1903-1998 (1): 15

Thowsen, Kjell: Tre nye adventivplanter i norsk flora se Halvorsen, Roger (NORGES BOTANISKE ANNALER)

Tønsberg, Gauslaa, Haugan, Holien & Timdal (1995): The threatened macrolichens of Norway (anmeldt av Bjørn Petter Løfall) (2): 138 (BØKER)

Vandvik, Vigdis: Hermansen (1997): Livet i fjellet (1): 20 (BØKER)

Wergeland Krog, Ola M.: Om tilsvar og blinker (3): 149 (INNI GRANSKAUEN)

Wergeland Krog, Ola M.: Skammekroken i skammekroken (1): 11 (INNI GRANSKAUEN)

Wesenberg, Jan: "Nye" ugras i Oslo-floraen (3): 188

Wesenberg, Jan: Arabis brassica - ny skrinneblomst-art for Norge (4): 238 (FLORISTISK SMÅGODT)

Wesenberg, Jan: Bittergrønn Chimaphila umbellata: nyfunn i Oslo (3): 187 (FLORISTISK SMÅGODT)

Wesenberg, Jan: Lodnefiol Viola hirta på Lambertseter, Oslo (1): 17 (FLORISTISK SMÅGODT)

Wesenberg, Jan: Løvehale Leonurus cardiaca ssp. cardiaca: livskraftig forekomst i Oslo (1): 17 (FLORISTISK SMÅGODT)

Wischmann (1998): Norsk fargeflora, 5. utgave (anmeldt av Klaus Høiland) (3): 190 (BØKER)

Wischmann, Finn: Engmarihånd og smalmarihånd (4): 203 (DE SMÅ DETALJER)

Wischmann, Finn: Fire små nebb og to karser (2): 90 (DE SMÅ DETALJER)

Wischmann, Finn: Hybriden mellem krans- og storkonvall (3): 184 (DE SMÅ DETALJER)

Wischmann, Finn: Med matfat på akselbladene (1): 16 (DE SMÅ DETALJER)

Økland & Økland (1996): Vann og vassdrag 2 (anmeldt av Gunnar Halvorsen) (1): 19 (BØKER)

Økland & Økland (1998): Vann og vassdrag 3 (anmeldt av Gunnar Halvorsen) (4): 243 (BØKER)

Økland, Rune Halvorsen: Fremstad (1997): Vegetasjonstyper i Norge (1): 21 (BØKER)

Øyen, Bernt-Håvard: Furuskogene på Vestlandet og noen fellestrekk med de skotske furuskogene / Scots pine forests in Western Norway and some affinities with the Scots pine forests in Scotland (2): 108 Abstract (NORGES BOTANISKE ANNALER)


Blyttias hovedside
Sist oppdatert 02.03.2000 JW