NBF-logoTegning av issoleie

Plantefotoarkiv

Velkommen til NBFs plantefotoarkiv!
Oversikten nedenfor er organisert etter «systematisk» rekkefølge (konvensjonell florarekkefølge). Du kan også velge en oversikt som er alfabetisk etter norsk navn, eller alfabetisk etter latinsk navn, se knappene til høyre. Et problem med navnsettingen er at arkivet er opprettet over en periode med både Lid & Lid (1994) og Lid & Lid (2005) som siste gyldige flora. Det latinske navneverket og artsavgrensningen vil derfor ikke være konsekvent. Videre finnes det pr. dags dato ikke noe autoritativt bokmålsnavneverk. Et annet problem er detaljeringsgraden. I noen grupper er artsbestemmelse på grunnlag av foto omtrent umulig. Dessuten er det mange tilfeller der vi har underarter, i noen tilfeller lar disse seg lett skille, i andre tilfeller ikke. Det er derfor relativt ulikt i de enkelte tilfellene om en «artsside» representerer en art, en underart eller en artsgruppe. Inntil videre må vi bare leve med disse inkonsekvensene og ulempene. Etterhvert vil det antakelig bli opprettet et takson- og synonymregister både for vitenskapelige navn og norske navn, og bruken av «artssider» vil bli mer uniformert. Det vi ikke vil kunne gjøre noe med, er navnet på selve bildet - det er preget inn en gang for alle.

Har du bilder du vil ha med i arkivet, så send dem inn – i posten eller pr. e-post til blyttia@nhm.uio.no! Redigering av bilder og administrering av arkivet skjer på fritida, og det er derfor et stort etterslep i oppdateringen av arkivet – vi har i skrivende stund ikke ferdig oppdatert 2005-tilveksten, og 2006-tilveksten ligger i kø. Vi gjør deg derfor oppmerksom på dette etterslepet – bildene dine er svært velkomne, men det vil kunne ta tid før de blir lagt ut.

Vi legger inn navnet ditt på bildet, lager frimerke og setter inn lenker i tabellen nedenfor. Vi ber innsenderne gjøre seg kjent med bruksvilkårene nedenfor. I tilfelle du får forespørsel om kommersiell/redaksjonell (betalt) bruk av et av dine bilder, står du fritt til å bestemme vilkår. Ønsker du å orientere deg på markedet, kan du jo f.eks. gå inn på noen av de større bildebyråenes sider og se på deres prislister. Tre eksempler er Norgesfoto, Samfoto og Scanpix.

Bruk av bilder fra arkivet:

· Primærhensikten med arkivet er å hjelpe privatpersoner med illustrasjoner til bruk ved plantebestemmelse og selvskolering i artskunnskap, og å hjelpe lærere med illustrasjoner til undervisningsformål, selvsagt i tillegg til umiddelbar nytelse av bildene der de er – i arkivet. Annen bruk er underordnet dette.

· Til «non-profit-bruk» (undervisning, naturforvaltning, offentlig publikumsinformasjon, rent privat bruk etc.) er bildene gratis til alles disposisjon, og dette er fotografene også gjort oppmerksom på som et vilkår for innsending. Det eneste som kreves er at NBFs plantefotoarkiv oppgis som kilde, og at fotografens navn ikke klippes bort fra bildet (dette siste er et obligatorisk krav ved nettpublisering, mens fotografens navn ved ikke-elektronisk bruk kan/bør settes i billedteksten).

· Vi vil be om at en uansett henvender seg til fotografen og varsler om bruken (altså ikke til oss i NBF, vi er ikke formidlere eller forvaltere av rettighetene!) når det er snakk om publisering, faste utstillinger etc. overfor det generelle publikum, dvs. ved slik bruk der menigmann, og også fotografen selv, kan komme til å se bildet. For mer intern bruk (privat bruk, undervisning etc) er dette selvsagt ikke noe krav om slik varsling.

· For det som kan karakteriseres som kommersiell bruk eller bruk i næringsøyemed (dvs. prosjekter der inntjening er en vesentlig del av formålet), eller som ellers har budsjett av en størrelse som burde kunne betale billedbruken, eller generelt publikumsinformasjon/reklame fra private aktører, gjelder ikke slik gratis bruk, og vi henviser til de enkelte fotografene, som selv avgjør vilkår for eventuell bruk. Ta kontakt med fotografen – NBF er ikke noe billedbyrå, forvalter ikke rettigheter og formidler ikke kontakt.

· Vi tillater heller ikke sekundær nettpublisering av bildene, hvis det ikke er avtalt med den enkelte fotograf – i stedet for det ønsker vi at det henvises til disse sidene som referanse/oppslagsverk.

{short description of image} Conditions for use of plant images from the online plant photo archive of the Norwegian Botanical Society: The images are free to use for non profit purposes (teaching, nature management, public information, personal use etc.). The only condition is that the online plant photo archive of the Norwegian Botanical Society is cited as the source, and that the name of the photographer is not removed from the image. As for commercial use (i.e. projects where income is a substantial goal) or projects which otherwise have a budget of a size which should be able to pay for the use of the images, it is up to the individual photographers to decide the terms.

Alternative registre:

alfabetisk etter
norsk navn
alfabetisk etter
latinsk navn

(fun to find out that you understand some Norwegian, isn't it?)

Karsporeplanter - Pteridophytes
Kråkefotplanter - Lycopsids
Kråkefotfamilien Lycopodiaceae
Dvergjamnefamilien Selaginellaceae
Brasmegrasfamilien Isoetaceae

Snelleplanter - Horsetails
Snellefamilien Equisetaceae
Bregner - Ferns
Ormetungefamilien Ophioglossaceae
Kongsbregnefamilien Osmundaceae

Hestesprengfamilien Sinopteridaceae
Einstapefamilien Dennstedtiaceae
Hinnebregnefamilien Hymenophyllaceae
Småburknefamilien Aspleniaceae
Storburknefamilien Woodsiaceae
Stortelgfamilien Dryopteridaceae
Hengevingfamilien Thelypteridaceae
Bjønnkamfamilien Blechnaceae
Sisselrotfamilien Polypodiaceae
Vassbregnefamilien Marsileaceae
Nakenfrøete - Gymnosperms
Barlindfamilien Taxaceae Furufamilien Pinaceae Sypressfamilien Cupressaceae
Dekkfrøete (Blomsterplanter) - Angiosperms
"Kronløse" - "Apetalous"
Pilefamilien Salicaceae
Porsfamilien Myricaceae
Bjørkefamilien Betulaceae
Hasselfamilien Corylaceae
Bøkefamilien Fagaceae
Almefamilien Ulmaceae
Hampefamilien Cannabaceae
Neslefamilien Urticaceae
Trådurtfamilien Santalaceae
Mistelteinfamilien Viscaceae
Holurtfamilien Aristolochiaceae
Slireknefamilien Polygonaceae
Fjørekollfamilien Plumbaginaceae
Meldefamilien Chenopodiaceae
Amarantfamilien Amaranthaceae
Portulakkfamilien Portulacaceae
Nellikfamilien Caryophyllaceae

"Frikronete" - "Choripetalous"
Nøkkerosefamilien Nymphaeaceae
Hornbladfamilien Ceratophyllaceae
Soleiefamilien Ranunculaceae
Berberisfamilien Berberidaceae
Valmuefamilien Papaveraceae
Korsblomstfamilien Brassicaceae
Resedafamilien Resedaceae
Soldoggfamilien Droseraceae
Bergknappfamilien Crassulaceae
Sildrefamilien Saxifragaceae
Hortensiafamilien Hydrangeaceae
Ripsfamilien Grossulariaceae
Rosefamilien Rosaceae
Ertefamilien Fabaceae
Kassiafamilien Caesalpiniaceae
Gjøkesyrefamilien Oxalidaceae
Storkenebbfamilien Geraniaceae
Blomkarsefamilien Tropaeolaceae
Linfamilien Linaceae
Zygophyllaceae
Blåfjørfamilien Polygalaceae
Buksbomfamilien Buxaceae
Vortemelkfamilien Euphorbiaceae
Rutefamilien Rutaceae
Lønnefamilien Aceraceae
Hestekastanjefamilien Hippocastanaceae
Springfrøfamilien Balsaminaceae
Kristtornfamilien Aquifoliaceae
Spolebuskfamilien Celastraceae
Trollheggfamilien Rhamnaceae
Vinfamilien Vitaceae
Lindefamilien Tiliaceae
Kattostfamilien Malvaceae
Tysbastfamilien Thymelaeaceae
Tindvedfamilien Elaegnaceae
Perikumfamilien Clusiaceae
Fiolfamilien Violaceae
Solrosefamilien Cistaceae
Tamariskfamilien Tamaricaceae
Frankeniafamilien Frankeniaceae
Evjeblomfamilien Elatinaceae
Gresskarfamilien Cucurbitaceae
Kattehalefamilien Lythraceae
Mjølkefamilien Onagraceae
Tusenbladfamilien Haloragaceae
Hesterumpefamilien Hippuridaceae
Kornellfamilien Cornaceae
Bergflettefamilien Araliaceae
Skjermplantefamilien Apiaceae

"Samkronete" - "Sympetalous"
Vintergrønnfamilien Pyrolaceae
Lyngfamilien Ericaceae
Kreklingfamilien Empetraceae
Fjellprydfamilien Diapensiaceae
Nøkleblomstfamilien Primulaceae
Søterotfamilien Gentianaceae
Bukkebladfamilien Menyanthaceae
Svalerotfamilien Asclepiadaceae
Gravmyrtfamilien Apocynaceae
Maurefamilien Rubiaceae
Oljetrefamilien Oleaceae
Vindelfamilien Convolvulaceae
Fjellflokkfamilien Polemoniaceae
Honningurtfamilien Hydrophyllaceae
Rubladfamilien Boraginaceae
Jernurtfamilien Verbenaceae
Vasshårfamilien Callitrichaceae
Leppeblomstfamilien Lamiaceae
Søtvierfamilien Solanaceae
Maskeblomstfamilien Scrophulariaceae
Snylterotfamilien Orobanchaceae
Kuleblomfamilien Globulariaceae
Blærerotfamilien Lentibulariaceae
Kjempefamilien Plantaginaceae
Moskusurtfamilien Adoxaceae
Kaprifolfamilien Caprifoliaceae
Vendelrotfamilien Valerianaceae
Kardeborrefamilien Dipsacaceae
Klokkefamilien Campanulaceae
Korgplantefamilien Asteraceae

Énfrøbladete - Monocots
Vassgrofamilien Alismataceae
Brudelysfamilien Butomaceae
Froskebittfamilien Hydrocharitaceae
Sivblomfamilien Scheuchzeriaceae
Saulaukfamilien Juncaginaceae
Tjønnaksfamilien Potamogetonaceae
Vasskransfamilien Zannichelliaceae
Havfrugrasfamilien Najadaceae
Ålegrasfamilien Zosteraceae
Dunkjevlefamilien Typhaceae
Piggknoppfamilien Sparganiaceae
Myrkonglefamilien Araceae
Andematfamilien Lemnaceae
Firbladfamilien Trilliaceae
Giftliljefamilien Melanthiaceae
Tidløsfamilien Colchicaceae
Liljefamilien Liliaceae
Sverdliljefamilien Iridaceae
Sandliljefamilien Anthericaceae
Løkfamilien Alliaceae
Hyasintfamilien Hyacinthaceae
Påskeliljefamilien Amaryllidaceae
Dagliljefamilien Hemerocallidaceae
Bladliljefamilien Funkiaceae
Konvallfamilien Convallariaceae
Aspargesfamilien Asparagaceae
Orkidéfamilien Orchidaceae
Sivfamilien Juncaceae
Starrfamilien Cyperaceae
Grasfamilien Poaceae


Artsliste familievis:

Kråkefotfamilien Lycopodiaceae

Fjelljamne Diphasiastrum alpinum
Skogjamne Diphasiastrum complanatum
Fjell-lusegras Huperzia appressa
Lusegras Huperzia selago
Stri kråkefot Lycopodium annotinum ssp. annotinum
Myk kråkefot Lycopodium clavatum
Rypefot Lycopodium clavatum ssp. monostachyon

Dvergjamnefamilien Selaginellaceae

Dvergjamne Selaginella selaginoides

Brasmegrasfamilien Isoëtaceae

Stivt brasmegras Isoëtes lacustris

Snellefamilien Equisetaceae

Åkersnelle Equisetum arvense
Elvesnelle Equisetum fluviatile
Skavgras Equisetum hyemale
Myrsnelle Equisetum palustre
Engsnelle Equisetum pratense
Skogsnelle Equisetum sylvaticum

Ormetungefamilien Ophioglossaceae

Fjellmarinøkkel Botrychium boreale
Marinøkkel Botrychium lunaria
Ormetunge Ophioglossum vulgatum

Hestesprengfamilien Sinopteridaceae

Hestespreng Cryptogramma crispa

Einstapefamilien Dennstedtiaceae

Einstape Pteridium aquilinum

Hinnebregnefamilien Hymenophyllaceae

Hinnebregne Hymenophyllum wilsonii

Småburknefamilien Aspleniaceae

Brunburkne Asplenium adulterinum
Murburkne x olavsskjegg Asplenium ruta-muraria x septentrionale
Olavsskjegg Asplenium septentrionale
Svart-Ola Asplenium septentrionale x trichomanes
Svartburkne Asplenium trichomanes
Grønnburkne Asplenium viride

Storburknefamilien Athyriaceae

Fjellburkne Athyrium distentifolium
Skogburkne Athyrium filix-femina
Skjørlok Cystopteris fragilis
Fjellok Cystopteris montana
Kalklok Cystopteris regia
Fugletelg Gymnocarpium dryopteris
Kalktelg Gymnocarpium robertianum
Strutseving Matteuccia struthiopteris
Fjellodnebregne Woodsia alpina
Lodnebregne Woodsia ilvensis

Stortelgfamilien Dryopteridaceae

Vasstelg Dryopteris cristata
Geittelg Dryopteris dilatata
Ormetelg Dryopteris filix-mas
Sauetelg Dryopteris expansa
Taggbregne Polystichum lonchitis

Hengevingfamilien Thelypteridaceae

Hengeving Phegopteris connectilis

Bjønnkamfamilien Blechnaceae

Bjønnkam Blechnum spicant

Sisselrotfamilien Polypodiaceae

Sisselrot Polypodium vulgare

Barlindfamilien Taxaceae

Barlind Taxus baccata

Furufamilien Pinaceae

Lerk Larix decidua
Gran Picea abies ssp. abies
Furu Pinus sylvestris

Sypressfamilien Cupressaceae

Einer Juniperus communis

Vierfamilien Salicaceae

Osp Populus tremula
Ørevier Salix aurita
Finnmarksvier Salix bebbiana
Selje Salix caprea
Gråselje Salix cinerea
Sølvvier Salix glauca
Bleikvier Salix hastata
Musøre Salix herbacea
Ullvier Salix lanata ssp. lanata
Lappvier Salix lapponum
Svartvier Salix myrsinifolia ssp. myrsinifolia
Myrtevier Salix myrsinites
Istervier Salix pentandra
Grønnvier Salix phylicifolia
Polarvier Salix polaris
Rynkevier Salix reticulata

Porsfamilien Myricaceae

Pors Myrica gale

Bjørkefamilien Betulaceae

Svartor Alnus glutinosa
Gråor Alnus incana
Dvergbjørk Betula nana
Dunbjørk Betula pubescens ssp. pubescens

Hasselfamilien Corylaceae

Hassel Corylus avellana

Bøkefamilien Fagaceae

Bøk Fagus sylvatica

Almefamilien Ulmaceae

Alm Ulmus glabra

Hampefamilien Cannabaceae

Humle Humulis lupulus

Neslefamilien Urticaceae

Stornesle Urtica dioica

Holurtfamilien Aristolochiaceae

Hasselurt Asarum europaeum

Slireknefamilien Polygonaceae

Harerug Bistorta vivipara
Vindelslirekne Fallopia convolvulus
Krattslirekne Fallopia dumetorum
Dvergsyre Koenigia islandica
Fjellsyre Oxyria digyna
Vasslirekne Persicaria amphibia
Vasspepper Persicaria hydropiper
Rødt hønsegras Persicaria lapathifolia ssp. lapathifolia
Grønt hønsegras Persicaria lapathifolia ssp. pallida
Hønsegras Persicaria maculosa
Tungras Polygonum aviculare
Engsyre Rumex acetosa
Vasshøymol Rumex aquaticus
Vanlig høymol Rumex longifolius
Byhøymol Rumex obtusifolius

Fjørekollfamilien Plumbaginaceae

Fjørekoll Armeria maritima
Strandrisp Limonium humile

Meldefamilien Chenopodiaceae

Sølvmelde Atriplex laciniata
Svinemelde Atriplex patula
Tangmelde Atriplex prostrata ssp. prostrata
Meldestokk Chenopodium album
Salturt Salicornia europaea
Sodaurt Salsola kali

Amarantfamilien Amaranthaceae

Duskamarant Amaranthus retroflexus

Portulakkfamilien Portulacaceae

Kildeurt Montia fontana

Nellikfamilien Caryophyllaceae

Sandarve Arenaria serpyllifolia
Fjellarve Cerastium alpinum
Storarve Cerastium arvense
Brearve Cerastium cerastoides
Vanlig arve Cerastium fontanum
Vårarve Cerastium semidecandrum
Engnellik Dianthus deltoides
Silkenellik Dianthus superbus
Brokkurt Herniaria glabra
Fjelltjæreblom Lychnis alpina
Hanekam Lychnis flos-cuculi
Engtjæreblom Lychnis viscaria
Tuearve Minuartia biflora
Maurarve Moehringia trinervia
Knopparve Sagina nodosa
Tunarve Sagina procumbens
Sylarve Sagina subulata
Flerårsknavel Scleranthus perennis
Fjellsmelle Silene acaulis
Rødsmelle Silene armeria
Rød jonsokblom Silene dioica
Hvit jonsokblom Silene latifolia
Nikkesmelle Silene nutans
Småsmelle Silene rupestris
Tatarsmelle Silene tatarica
Strandsmelle Silene uniflora
Blindurt Silene uralensis ssp. apetala
Polarblindurt Silene uralensis ssp. arctica
Engsmelle Silene vulgaris
Linbendel Spergula arvensis
Vårbendel Spergula morisonii
Tunbendel Spergularia rubra
Grasstjerneblom Stellaria graminea
Lundstjerneblom Stellaria holostea
Vassarv Stellaria media
Skogstjerneblom Stellaria nemorum

Nøkkerosefamilien Nymphaeaceae

Gul nøkkerose Nuphar lutea
Hvit nøkkerose Nymphaea alba coll.

Soleiefamilien Ranunculaceae

Tyrihjelm Aconitum septentrionale
Trollbær Actaea spicata
Hvitveis Anemone nemorosa
Gulveis Anemone ranunculoides
Akeleie Aquilegia vulgaris
Storvassoleie Batrachium floribundum
Bekkeblom Caltha palustris
Blåveis Hepatica nobilis
Muserumpe Myosurus minimus
Kubjelle Pulsatilla pratensis
Mogop Pulsatilla vernalis
Engsoleie Ranunculus acris
Nyresoleie Ranunculus auricomus
Vårkål Ranunculus ficaria
Grøftesoleie Ranunculus flammula
Issoleie Ranunculus glacialis
Kjempesoleie Ranunculus lingua
Hvitsoleie Ranunculus platanifolius
Dvergsoleie Ranunculus pygmaeus
Krypsoleie Ranunculus repens
Evjesoleie Ranunculus reptans
Tiggersoleie Ranunculus sceleratus
Polarsoleie Ranunculus sulphureus
Fjellfrøstjerne Thalictrum alpinum
Gulfrøstjerne Thalictrum flavum
Smalfrøstjerne Thalictrum simplex ssp. simplex
Ballblom Trollius europaeus

Berberisfamilien Berberidaceae

Berberis Berberis vulgaris

Valmuefamilien Papaveraceae

Svaleurt Chelidonium majus
Lerkespore Corydalis intermedia
Fingerlerkespore Corydalis pumila
Hagelerkespore Corydalis solida
Jordrøyk Fumaria officinalis
Gul hornvalmue Glaucium flavum
Svalbardvalmue Papaver dahlianum
Brakkvalmue Papaver dubium
Sibirvalmue Papaver nudicaule
Fjellvalmue Papaver radicatum
Kornvalmue Papaver rhoeas

Korsblomstfamilien Brassicaceae

Løkurt Alliaria petiolata
Aurskrinneblom Arabidopsis petraea
Fjellskrinneblom Arabis alpina
Sandskrinneblom Arabis arenosa
Kålskrinneblom Arabis brassica
Hageskrinneblom Arabis caucasica
Tårnurt Arabis glabra
Bergskrinneblom Arabis hirsuta
Vårskrinneblom Arabis thaliana
Pepperrot Armoracia rusticana
Stakekarse Barbarea stricta
Vinterkarse Barbarea vulgaris
Hvitdodre Berteroa incana
Åkerkål Brassica rapa ssp. campestris
Russekål Bunias orientalis
Strandreddik Cakile maritima
Gjetertaske Capsella bursa-pastoris
Bekkekarse Cardamine amara
Tannrot Cardamine bulbifera
Skogkarse Cardamine flexuosa
Lundkarse Cardamine impatiens
Engkarse Cardamine pratensis
Sumpkarse Cardamine pratensis ssp. dentata
Polarkarse Cardamine pratensis ssp. polemonioides
Dansk skjørbuksurt Cochlearia danica
Polarskjørbuksurt Cochlearia groenlandica
Skjørbuksurt Cochlearia officinalis
Ramkarse Coronopus didymus
Strandkål Crambe maritima
Hundesennep Descurainia sophia
Mursennep Diplotaxis muralis
Steinsennep Diplotaxis tenuiflora
Gullrublom Draba alpina
Lodnerublom Draba incana
Veirublom Draba nemorosa
Bleikrublom Draba oxycarpa
Vårrublom Erophila verna
Svinesennep Erucastrum gallicum
Åkergull Erysimum cheiranthoides
Berggull Erysimum hieracifolium
Dagfiol Hesperis matronalis
Stankkarse Lepidium ruderale
Åkerreddik Raphanus raphanistrum
Brønnkarse Rorippa palustris
Veikarse Rorippa sylvestris
Åkersennep Sinapis arvensis
Kjempesennep Sisymbrium altissimum
Strisennep Sisymbrium loeselii
Veisennep Sisymbrium officinale
Stivsennep Sisymbrium strictissimum
Sylblad Subularia aquiatica
Pengeurt Thlaspi arvense
Vårpengeurt Thlaspi caerulescens

Resedafamilien Resedaceae

Byreseda Reseda lutea

Soldoggfamilien Droseraceae

Smalsoldogg Drosera anglica

Bergknappfamilien Crassulaceae

Rosenrot Rhodiola rosea
Bitterbergknapp Sedum acre
Rakbergknapp Sedum aizoon ssp. aizoon
Hvitbergknapp Sedum album
Kystbergknapp Sedum anglicum
Småbergknapp Sedum annuum
Sibirbergknapp Sedum hybridum
Broddbergknapp Sedum rupestre
Gravbergknapp Sedum spurium
Smørbukk Sedum telephium ssp. maximum
Lodnebergknapp Sedum villosum

Sildrefamilien Saxifragaceae

Maigull Chrysosplenium alternifolium
Kystmaigull Chrysosplenium oppositifolium
Dvergmaigull Chrysosplenium tetrandrum
Jåblom Parnassia palustris
Skåresildre Saxifraga adscendens
Gulsildre Saxifraga aizoides
Bergjunker Saxifraga aizoon
Knoppsildre Saxifraga cernua
Tuesildre Saxifraga cespitosa
Bergfrue Saxifraga cotyledon
Grynsildre Saxifraga foliolosa
Nyresildre Saxifraga granulata
Snøsildre Saxifraga nivalis
Rødsildre Saxifraga oppositifolia
Oslosildre Saxifraga osloënsis
Bekkesildre Saxifraga rivularis
Stjernesildre Saxifraga stellaris
Svalbardsildre Saxifraga svalbardensis
Grannsildre Saxifraga tenuis
Trefingersildre Saxifraga tridactylites

Rosefamilien Rosaceae

Åkermåne Agrimonia eupatoria
Marikåpe Alchemilla sp.
Fjellmarikåpe Alchemilla alpina
Vollmarikåpe Alchemilla subglobosa
Svartmispel Cotoneaster niger
Dvergmispel Cotoneaster scandinavicus
Reinrose Dryas octopetala
Mjødurt Filipendula ulmaria
Knollmjødurt Filipendula vulgaris
Moskusjordbær Fragaria muricata
Markjordbær Fragaria vesca
Nakkebær Fragaria viridis
Russehumleblom Geum aleppicum
Enghumleblom Geum rivale
Enghumleblom x kratthumleblom Geum rivale x urbanum
Kratthumleblom Geum urbanum
Villapal Malus sylvestris
Gåsemure Potentilla anserina ssp. anserina
Eskimomure Potentilla anserina ssp. egedii
Sølvmure Potentilla argentea
Flekkmure Potentilla crantzii
Tepperot Potentilla erecta
Raggmure Potentilla hyparctica
Snømure Potentilla nivea
Norsk mure Potentilla norvegica
Myrhatt Potentilla palustris
Hvitmure Potentilla rupestris
Villmorell Prunus avium
Hegg Prunus padus
Slåpe Prunus spinosa
Bustnype Rosa villosa ssp. mollis
Åkerbær Rubus arcticus
Molte Rubus chamaemorus
Bjørnebær Rubus fruticosus coll.
Bringebær Rubus idaeus
Teiebær Rubus saxatilis
Blodtopp Sanguisorba officinalis
Trefingerurt Sibbaldia procumbens
Rogn Sorbus aucuparia
Rognasal Sorbus hybrida
Fagerrogn Sorbus meinichii
Norsk asal Sorbus norvegica

Ertefamilien Fabaceae

Rundskolm Anthyllis vulneraria coll.
Fjellrundskolm Anthyllis vulneraria ssp. lapponica
Setermjelt Astragalus alpinus
Gulmjelt Astragalus frigidus
Lakrismjelt Astragalus glycyphyllos
Blåmjelt Astragalus norvegicus
Buskvikke Hippocrepis emerus
Strandflatbelg Lathyrus japonicus
Knollerteknapp Lathyrus linifolius
Svarterteknapp Lathyrus niger
Gulflatbelg Lathyrus pratensis
Skogflatbelg Lathyrus sylvestris
Jordskolm Lathyrus tuberosus
Vårerteknapp Lathyrus vernus
Tiriltunge Lotus corniculatus
Jærlupin Lupinus perennis
Sneglebelg Medicago lupulina
Hvitsteinkløver Melilotus albus
Legesteinkløver Melilotus officinalis
Bukkebeinurt Ononis arvensis
Tornbeinurt Ononis spinosa ssp. spinosa
Russemjelt Oxytropis campestris ssp. sordida
Reinmjelt Oxytropis lapponica
Kronvikke Securigera varia
Harekløver Trifolium arvense
Gullkløver Trifolium aureum
Alsikekløver Trifolium hybridum
Skogkløver Trifolium medium
Bakkekløver Trifolium montanum
Rødkløver Trifolium pratense
Hvitkløver Trifolium repens
Brunkløver Trifolium spadiceum
Fuglevikke Vicia cracca
Tofrøvikke Vicia hirsuta
Vårvikke Vicia lathyroides
Vestlandsvikke Vicia orobus
Ertevikke Vicia pisiformis
Gjerdevikke Vicia sepium
Skogvikke Vicia sylvatica
Firfrøvikke Vicia tetrasperma

Gjøkesyrefamilien Oxalidaceae

Gjøkesyre Oxalis acetosella
Stivgjøkesyre Oxalis fontana

Storkenebbfamilien Geraniaceae

Tranehals Erodium cicutarium
Bråtestorkenebb Geranium bohemicum
Steinstorkenebb Geranium columbinum
Blankstorkenebb Geranium lucidum
Lodnestorkenebb Geranium molle
Småstorkenebb Geranium pusillum
Askerstorkenebb Geranium pyrenaicum
Engstorkenebb Geranium pratense
Stankstorkenebb Geranium robertianum
Blodstorkenebb Geranium sanguineum
Sibirstorkenebb Geranium sibiricum
Skogstorkenebb Geranium sylvaticum

Linfamilien Linaceae

Villin Linum catharticum

Blåfjørfamilien Polygalaceae

Bitterblåfjør Polygala amarella
Storblåfjør Polygala vulgaris

Vortemelkfamilien Euphorbiaceae

Sypressvortemelk Euphorbia cyparissias
Småvortemelk Euphorbia exigua
Åkervortemelk Euphorbia helioscopia
Strandvortemelk Euphorbia palustris
Byvortemelk Euphorbia peplus
Ugrasbingel Mercurialis annua
Skogbingel Mercurialis perennis

Lønnefamilien Aceraceae

Spisslønn Acer platanoides
Platanlønn Acer pseudoplatanus

Hestekastanjefamilien Hippocastanaceae

Hestekastanje Aesculus hippocastanum

Springfrøfamilien Balsaminaceae

Kjempespringfrø Impatiens glandulifera
Springfrø Impatiens noli-tangere
Mongolspringfrø Impatiens parviflora

Trollheggfamilien Rhamnaceae

Trollhegg Frangula alnus
Geitved Rhamnus catharticus

Lindefamilien Tiliaceae

Lind Tilia cordata

Kattostfamilien Malvaceae

Moskuskattost Malva moschata
Dvergkattost Malva pusilla
Apotekerkattost Malva sylvestris

Tysbastfamilien Thymelaeaceae

Tysbast Daphne mezereum

Tindvedfamilien Elaegnaceae

Tindved Hippophaë rhamnoides

Perikumfamilien Clusiaceae

Lodneperikum Hypericum hirsutum
Firkantperikum Hypericum maculatum
Bergperikum Hypericum montanum
Prikkperikum Hypericum perforatum

Fiolfamilien Violaceae

Åkerstemorsblom Viola arvensis
Fjellfiol Viola biflora
Engfiol Viola canina ssp. canina
Lifiol Viola canina ssp. montana
Bakkefiol Viola collina
Stor myrfiol Viola epipsila
Lodnefiol Viola hirta
Krattfiol Viola mirabilis
Marsfiol Viola odorata
Myrfiol Viola palustris
Skogfiol Viola riviniana
Sandfiol Viola rupestris
Stemorsblom Viola tricolor


Kattehalefamilien Lythraceae

Vasskryp Lythrum portula
Kattehale Lythrum salicaria

Mjølkefamilien Onagraceae

Kildemjølke Epilobium alsinifolium
Dvergmjølke Epilobium anagallidifolium
Geitrams Epilobium angustifolium
Blygmjølke Epilobium ciliatum
Stormjølke Epilobium hirsutum
Krattmjølke Epilobium montanum
Myrmjølke Epilobium palustre
Dunmjølke Epilobium parviflorum
Amerikamjølke Epilobium watsonii
Nattlys Oenothera biennis
Sandnattlys Oenothera oakesiana

Tusenbladfamilien Haloragaceae

Tusenblad Myriophyllum alterniflorum

Hesterumpefamilien Hippuridaceae

Hesterumpe Hippuris vulgaris

Kornellfamilien Cornaceae

Skrubbær Cornus suecica

Bergflettefamilien Araliaceae

Bergflette Hedera helix

Skjermplantefamilien Apiaceae

Skvallerkål Aegopodium podagraria
Hundepersille Aethusa cynapium
Fjellkvann Angelica archangelica ssp. archangelica
Strandkvann Angelica archangelica ssp. litoralis
Sløke Angelica sylvestris
Hundekjeks Anthriscus sylvestris
Karve Carum carvi
Selsnepe Cicuta virosa
Jordnøtt Conopodium majus
Villgulrot Daucus carota ssp. carota
Strandtorn Eryngium maritimum
Kjempebjønnkjeks Heracleum mantegazzianum
Sibirbjønnkjeks Heracleum sibiricum
Kystbjønnkjeks Heracleum sphondylium
Skjoldblad Hydrocotyle vulgaris
Hvitrot Laserpitium latifolium
Strandkjeks Ligusticum scoticum
Pastinakk Pastinaca sativa
Mesterrot Peucedanum ostruthium
Mjølkerot Peucedanum palustre
Gjeldkarve Pimpinella saxifraga
Krusfrø Selinum carvifolia
Rødkjeks Torilis japonica

Vintergrønnfamilien Pyrolaceae

Bittergrønn Chimaphila umbellata
Olavsstake Moneses uniflora
Vaniljerot Monotropa hypopitys
Nikkevintergrønn Orthilia secunda
Furuvintergrønn Pyrola chlorantha
Klokkevintergrønn Pyrola media
Perlevintergrønn Pyrola minor
Norsk vintergrønn Pyrola norvegica
Legevintergrønn Pyrola rotundifolia ssp. rotundifolia

Lyngfamilien Ericaceae

Hvitlyng Andromeda polifolia
Rypebær Arctostaphylos alpina
Mjølbær Arctostaphylos uva-ursi
Røsslyng Calluna vulgaris
Moselyng Cassiope hypnoides
Purpurlyng Erica cinerea
Klokkelyng Erica tetralix
Finnmarkspors Ledum palustre
Greplyng Loiseleuria procumbens
Blålyng Phyllodoce caerulea
Lapprose Rhododendron lapponicum
Blåbær Vaccinium myrtillus
Tranebær Vaccinium oxycoccus ssp. oxycoccus
Blokkebær Vaccinium uliginosum
Tyttebær Vaccinium vitis-idaea

Kreklingfamilien Empetraceae

Fjellkrekling Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum

Fjellprydfamilien Diapensiaceae

Fjellpryd Diapensia lapponica

Nøkleblomstfamilien Primulaceae

Nonsblom Anagallis arvensis
Smånøkkel Androsace septentrionalis
Strandkryp Glaux maritima
Skogfredløs Lysimachia nemorum
Krypfredløs Lysimachia nummularia
Gulldusk Lysimachia thyrsiflora
Fredløs Lysimachia vulgaris
Finnmarksnøkleblom Primula nutans ssp. finmarchia
Fjellnøkleblom Primula scandinavica
Marianøkleblom Primula veris
Kusymre Primula vulgaris
Skogstjerne Trientalis europaea

Søterotfamilien Gentianaceae

Tusengyllen Centaurium lottorale
Dverggyllen Centaurium pulchellum
Snøsøte Gentiana nivalis
Klokkesøte Gentiana pneumonanthe
Søterot Gentiana purpurea
Bittersøte Gentianella amarella
Bleiksøte Gentianella aurea
Bakkesøte Gentianella campestris
Fjøresøte Gentianella detonsa
Småsøte Gentianella tenella
Smalsøte Gentianella uliginosa

Bukkebladfamilien Menyanthaceae

Bukkeblad Menyanthes trifoliata

Svalerotfamilien Asclepiadaceae

Svalerot Vincetoxicum hirundinaria
Russesvalerot Vincetoxicum rossicum

Maurefamilien Rubiaceae

Stormaure Galium album
Klengemaure Galium aparine
Hvitmaure Galium boreale
Myske Galium odoratum
Myrmaure Galium palustre
Bakkemaure Galium pumilum ssp. septentrionale
Kystmaure Galium saxatile
Dvergmaure Galium trifidum
Myskemaure Galium triflorum
Sumpmaure Galium uliginosum
Gulmaure Galium verum

Oljetrefamilien Oleaceae

Ask Fraxinus excelsior

Vindelfamilien Convolvulaceae

Strandvindel Calystegia sepium
Åkervindel Convolvulus arvensis

Fjellflokkfamilien Polemoniaceae

Polarflokk Polemonium boreale
Fjellflokk Polemonium caeruleum

Rubladfamilien Boraginaceae

Krokhals Anchusa arvensis
Oksetunge Anchusa officinalis
Gåsefot Asperugo procumbens
Hundetunge Cynoglossum officinale
Ormehode Echium vulgare
Legesteinfrø Lithospermum officinale
Østersurt Mertensia maritima
Åkerforglemmegei Myosotis arvensis
Fjellforglemmegei Myosotis decumbens
Bakkeforglemmegei Myosotis ramosissima
Engforglemmegei Myosotis scorpioides
Såpeblom Nonea versicolor
Fôrvalurt Symphytum asperum

Jernurtfamilien Verbenaceae

Jernurt Verbena officinalis

Leppeblomstfamilien Lamiaceae

Bakkemynte Acinos arvensis
Jonsokkoll Ajuga pyramidalis
Krypjonsokkoll Ajuga reptans
Kransmynte Clinopodium vulgare
Dragehode Dracocephalum ruyschiana
Guldå Galeopsis speciosa
Kvassdå Galeopsis tetrahit
Korsknapp Glechoma hederacea
Dauvnesle Lamium album
Løvehale Leonurus cardiaca ssp. cardiaca
Klourt Lycopus europaeus
Åkermynte Mentha arvensis
Grønnmynte Mentha spicata
Kattemynte Nepeta cataria
Bergmynte Origanum vulgare
Blåkoll Prunella vulgaris
Skjoldbærer Scutellaria galericulata
Åkersvinerot Stachys palustris
Skogsvinerot Stachys sylvatica
Tanatimian Thymus serpyllum ssp. tanaënsis
Bakketimian Thymus pulegioides

Søtvierfamilien Solanaceae

Bulmeurt Hyoscyamus niger
Bukketorn Lycium europaeum
Slyngsøtvier Solanum dulcamara
Svartsøtvier Solanum nigrum

Maskeblomstfamilien Scrophulariaceae

Svarttopp Bartsia alpina
Småtorskemunn Chaenorhinum minus
Revebjelle Digitalis purpurea
Fjelløyentrøst Euphrasia frigida
Kjerteløyentrøst Euphrasia stricta
Skjellrot Lathraea squamaria
Stripetorskemunn Linaria repens
Torskemunn Linaria vulgaris
Kammarimjelle Melampyrum cristatum
Stormarimjelle Melampyrum pratense
Småmarimjelle Melampyrum sylvaticum
Engrødtopp Odontites vulgaris
Bleikmyrklegg Pedicularis lapponica
Gullmyrklegg Pedicularis oederi
Vanlig myrklegg Pedicularis palustris
Kongsspir Pedicularis sceptrum-carolinum
Kystmyrklegg Pedicularis sylvatica
Småengkall Rhinanthus minor
Storengkall Rhinanthus serotinus
Brunrot Scrophularia nodosa
Mjølkongslys Verbascum lychnitis
Mørkkongslys Verbascum nigrum
Filtkongslys Verbascum thapsus
Fjellveronika Veronica alpina
Bakkeveronika Veronica arvensis
Bekkeveronika Veronica beccabunga
Tveskjeggveronika Veronica chamaedrys
Gravveronika Veronica filiformis
Bergveronika Veronica fruticans
Storveronika Veronica longifolia
Legeveronika Veronica officinalis
Veikveronika Veronica scutellata
Snauveronika Veronica serpyllifolia ssp. serpyllifolia
Aksveronika Veronica spicata
Vårveronika Veronica verna

Blærerotfamilien Lentibulariaceae

Dvergtettegras Pinguicula villosa
Tettegras Pinguicula vulgaris
Gytjeblærerot Utricularia intermedia

Kjempefamilien Plantaginaceae

Flikkjempe Plantago coronopus
Smalkjempe Plantago lanceolata
Groblad Plantago major
Strandkjempe Plantago maritima
Dunkjempe Plantago media

Moskusurtfamilien Adoxaceae

Moskusurt Adoxa moschatellina

Kaprifolfamilien Caprifoliaceae

Linnea Linnaea borealis
Vivendel Lonicera periclymenum
Leddved Lonicera xylosteum
Rødhyll Sambucus racemosa
Krossved Viburnum opulus

Vendelrotfamilien Valerianaceae

Vendelrot Valeriana sambucifolia

Kardeborrefamilien Dipsacaceae

Rødknapp Knautia arvensis
Blåknapp Succisa pratensis

Klokkefamilien Campanulaceae

Skjeggklokke Campanula barbata
Stavklokke Campanula cervicaria
Toppklokke Campanula glomerata
Storklokke Campanula latifolia
Engklokke Campanula patula
Fagerklokke Campanula persicifolia
Ugrasklokke Campanula rapunculoides
Blåklokke Campanula rotundifolia
Nesleklokke Campanula trachelium
Blåmunke Jasione montana
Botnegras Lobelia dortmanna
Vadderot Phyteuma spicata

Korgplantefamilien Asteraceae

Ryllik Achillea millefolium
Nyseryllik Achillea ptarmica
Fjellkattefot Antennaria alpina
Kattefot Antennaria dioica
Tappgåseblom Anthemis cotula
Gul gåseblom Anthemis tinctoria
Storborre Arctium lappa
Småborre Arctium minus
Ullborre Arctium tomentosum
Fjellsolblom Arnica angustifolia
Solblom Arnica montana
Ekte malurt Artemisia absinthium
Norsk malurt Artemisia norvegica
Burot Artemisia vulgaris
Strandstjerne Aster tripolium
Tusenfryd Bellis perennis
Nikkebrønsle Bidens cernua
Flikbrønsle Bidens tripartita
Krusetistel Carduus crispus
Stjernetistel Carlina vulgaris
Honningknoppurt Centaurea montana
Engknoppurt Centaurea jacea
Fagerknoppurt Centaurea scabiosa
Tunbalderbrå Chamomilla suaveolens
Gullkrage Chrysanthemum segetum
Turt Cicerbita alpina
Sikori Cichorium intybus
Åkertistel Cirsium arvense
Hvitbladtistel Cirsium helenioides
Kåltistel Cirsium oleraceum
Myrtistel Cirsium palustre
Veitistel Cirsium vulgare
Enghaukeskjegg Crepis praemorsa
Vanlig bakkestjerne Erigeron acer ssp. acer
Blankbakkestjerne Erigeron acer ssp. politus
Fjellbakkestjerne Erigeron borealis
Hjortetrøst Eupatorium cannabinum
Åkergråurt Filaginella uliginosa
Fjellsveve Hieracium alpinum
Rødsveve Hieracium aurantiacum
Mattesveve Hieracium peleteranum
Hårsveve Hieracium pilosella
Skjermsveve Hieracium umbellatum
Flekkgrisøre Hypochoeris maculata
Krattalant Inula salicina
Taggsalat Lactuca serriola
Haremat Lapsana communis
Følblom Leontodon autumnalis
Prestekrage Leucanthemum vulgare
Ullurt Logfia arvensis
Strandbalderbrå Matricaria maritima
Ugrasbalderbrå Matricaria merforata
Skogsalat Mycelis muralis
Setergråurt Omalotheca norvegica
Dverggråurt Omalotheca supina
Skoggråurt Omalotheca sylvatica
Hvitpestrot Petasites albus
Fjellpestrot Petasites frigidus
Legepestrot Petasites hybridus
Fjelltistel Saussurea alpina
Dikesvineblom Senecio aquaticus
Landøyde Senecio jacobaea
Steinsvineblom Senecio squalidus
Klistersvineblom Senecio viscosus
Kanadagullris Solidago canadensis
Gullris Solidago virgaurea
Åkerdylle Sonchus arvensis
Stivdylle Sonchus asper
Haredylle Sonchus oleraceus
Reinfann Tanacetum vulgare
Fjell-løvetann Taraxacum sect. Taraxacum
Ugrasløvetann Taraxacumsect. Vulgata
Geitskjegg Tragopogon pratensis
Hestehov Tussilago farfara

Vassgrofamilien Alismataceae

Vassgro Alisma plantago-aquatica

Sivblomfamilien Scheuchzeriaceae

Sivblom Scheuchzeria palustris

Saulaukfamilien Juncaginaceae

Fjæresaulauk Triglochin maritima
Myrsaulauk Triglochin palustre

Tjønnaksfamilien Potamogetonaceae

Rusttjønnaks Potamogeton alpinus
Vanlig tjønnaks Potamogeton natans

Dunkjevlefamilien Typhaceae

Smal dunkjevle Typha angustifolia
Brei dunkjevle Typha latifolia

Piggknoppfamilien Sparganiaceae

Flotgras Sparganium angustifolium
Kjempepiggknopp Sparganium erectum
Fjellpiggknopp Sparganium hyperboreum

Myrkonglefamilien Araceae

Kalmusrot Acorus calamus
Myrkongle Calla palustris

Andematfamilien Lemnaceae

Andemat Lemna minor

Firbladfamilien Trilliaceae

Firblad Paris quadrifolia

Giftliljefamilien Melanthiaceae

Rome Narthecium ossifragum
Bjønnbrodd Tofieldia pusilla

Liljefamilien Liliaceae

Gullstjerne Gagea lutea
Smågullstjerne Gagea minima

Sverdliljefamilien Iridaceae

Sverdlilje Iris pseudacorus

Løkfamilien Alliaceae

Villøk Allium oleraceum
Grasløk Allium schoenoprasum ssp. schoenoprasum
Ramsløk Allium ursinum
Strandløk Allium vineale

Konvallfamilien Convallariaceae

Liljekonvall Convallaria majalis
Maiblom Maianthemum bifolium
Storkonvall Polygonatum multiflorum
Kantkonvall Polygonatum odoratum
Kranskonvall Polygonatum verticillatum

Aspargesfamilien Asparagaceae

Asparges Asparagus officinalis

Orkidéfamilien Orchidaceae

Hvit skogfrue Cephalanthera longifolia
Rød skogfrue Cephalanthera rubra
Fjellkurle Chamorchis alpina
Grønnkurle Coeloglossum viride
Korallrot Corallorhiza trifida
Marisko Cypripedium calceolus
Skogmarihand Dactylorhiza fuchsii
Blodmarihand Dactylorhiza incarnata ssp. cruenta
Engmarihand Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata
Lappmarihand Dactylorhiza lapponica
Flekkmarihand Dactylorhiza maculata
Purpurmarihand Dactylorhiza purpurella
Søstermarihand Dactylorhiza sambucina
Smalmarihand Dactylorhiza traunsteineri
Rødflangre Epipactis atrorubens
Breiflangre Epipactis helleborine
Knerot Goodyera repens
Brudespore Gymnadenia conopsea
Myggblom Hammarbya paludosa
Honningblom Herminium monorchis
Hvitkurle Leucorchis albida ssp. albida
Fjellhvitkurle Leucorchis albida ssp. straminea
Småtveblad Listera cordata
Stortveblad Listera ovata
Flueblom Ophrys insectifera
Vårmarihand Orchis mascula
Narrmarihand Orchis morio
Nattfiol Platanthera bifolia
Grov nattfiol Platanthera chlorantha

Sivfamilien Juncaceae

Skogsiv Juncus alpinoarticulatus
Finnmarkssiv Juncus arcticus
Tvillingsiv Juncus biglumis
Kastanjesiv Juncus castaneus
Flatsiv Juncus compressus
Knappsiv Juncus conglomeratus
Lyssiv Juncus effusus
Rabbesiv Juncus trifidus
Trillingsiv Juncus triglumis
Vardefrytle Luzula confusa
Heifrytle Luzula multiflora ssp. congesta
Seterfrytle Luzula multiflora ssp. frigida
Hårfrytle Luzula pilosa
Aksfrytle Luzula spicata
Storfrytle Luzula sylvatica

Starrfamilien Cyperaceae

Stautstarr Carex acutiformis
Tranestarr Carex adelostoma
Taglstarr Carex appropinquata
Svartstarr Carex atrata
Sotstarr Carex atrofusca
Stivstarr Carex bigelowii
Heistarr Carex binervis
Seterstarr Carex brunnescens ssp. brunnescens
Klubbestarr Carex buxbaumii
Gråstarr Carex canescens
Hårstarr Carex capillaris
Vårstarr Carex caryophyllea
Tuestarr Carex cespitosa
Strengstarr Carex chordorrhiza
Fingerstarr Carex digitata
Tvebustarr Carex dioica
Duskstarr Carex disticha
Stjernestarr Carex echinata
Bunkestarr Carex elata
Langstarr Carex elongata
Bakkestarr Carex ericetorum
Blåstarr Carex flacca
Gulstarr Carex flava
Grusstarr Carex glareosa
Engstarr Carex hostiana
Rypestarr Carex lachenalii
Nubbestarr Carex loliacea
Buestarr Carex maritima
Skjeggstarr Carex nardina
Stolpestarr Carex nigra ssp. juncella
Slåttestarr Carex nigra ssp. nigra
Fjellstarr Carex norvegica
Fuglestarr Carex ornithopoda
Knortestarr Carex otrubae
Harestarr Carex ovalis
Havstarr Carex paleacea
Bleikstarr Carex pallescens
Kornstarr Carex panicea
Toppstarr Carex paniculata
Sveltstarr Carex pauciflora
Frynsestarr Carex paupercula
Mattestarr Carex pediformis
Bråtestarr Carex pilulifera
Dronningstarr Carex pseudocyperus
Flaskestarr Carex rostrata
Blankstarr Carex saxatilis
Skogstarr Carex sylvatica
Slirestarr Carex vaginata
Sennegras Carex vesicaria
Duskull Eriophorum angustifolium
Breiull Eriophorum latifolium
Brannull Eriophorum russeolum
Snøull Eriophorum scheuchzeri
Torvull Eriophorum vaginatum
Hvitmyrak Rhynchospora alba
Brunmyrak Rhynchospora fusca
Havsivaks Schoenoplectus maritimus
Skogsivaks Scirpus sylvaticus
Småbjønnskjegg Trichophorum cespitosum ssp. cespitosum
Storbjønnskjegg Trichophorum cespitosum ssp. germanicum

Grasfamilien Poaceae

Krypkvein Agrostis stolonifera
Vassreverumpe Alopecurus aequalis
Strandreverumpe Alopecurus arundinaceus
Knereverumpe Alopecurus geniculatus
Engreverumpe Alopecurus pratensis
Gulaks Anthoxanthum odoratum
Åkerkvein Apera spica-venti
Dunhavre Avenula pubescens
Lundgrønnaks Brachypodium sylvaticum
Hjertegras Briza media
Skogfaks Bromus benekenii
Bladfaks Bromus inermis
Sandfaks Bromus sterilis
Takfaks Bromus tectorum
Snerprørkvein Calamagrostis arundinacea
Vassrørkvein Calamagrostis canescens
Bergrørkvein Calamagrostis epigeios
Kildegras Catabrosa aquatica
Kamgras Cynosurus cristatus
Knegras Danthonia decumbens
Fjellbunke Deschampsia alpina
Sølvbunke Deschampsia cespitosa
Smyle Deschampsia flexuosa
Hundekveke Elymus caninus
Skogsvingel Festuca altissima
Kjempesvingel Festuca gigantea
Engsvingel Festuca pratensis
Rødsvingel Festuca rubra
Geitsvingel Festuca vivipara
Mannasøtgras Glyceria fluitans
Marigras Hierochloë odorata
Englodnegras Holcus lanatus
Strandrug Leymus arenarius
Hengeaks Melica nutans
Lundhengeaks Melica uniflora
Blåtopp Molinia caerulea
Finnskjegg Nardus stricta
Strandrør Phalaris arundinacea
Snøgras Phippsia algida
Fjelltimotei Phleum alpinum
Takrør Phragmites australis
Fjellrapp Poa alpina
Mjukrapp Poa flexuosa
Blårapp Poa glauca
Myrrapp Poa palustris
Seterrapp Poa pratensis ssp. alpigena
Trådrapp Poa pratensis ssp. angustifolia
Storrapp Poa remota
Markrapp Poa trivialis
Tunsaltgras Puccinellia distans
Svenskegras Sesleria caerulea
Blå busthirse Setaria pumila
Svartaks Trisetum spicatum
Rypebunke Vahlodea atropurpurea
Musesvingel Vulpia myuros


{short description of image}Opp til NBFs hjemmeside
Sist oppdatert 26.05.2005 JW